Od 1.1.2013 sa firma UNIFOTO s.r.o. Žilina
zlúčila (zaniká)
s firmou UNIDAT spol. s r.o. Žilina (právny nástupca)
sídlo firmy, činnosť a kontakty sa nemenia.

Kontakt Info
Adress
UniFoto, s.r.o.
Sad SNP 16/665
Žilina 010 01
Email: unifoto@unifoto.sk

Tel: (041) 5621 352
Fax: (041) 5621 354

Laminovanie, paspartovanie, rámovanie

Max. formát 105 cm x 165 cm

Na špeciálnej vákuovej laminovačke (VacuSeal 4468H) aplikujeme ochranné lamino - UV fóliu (hrúbka 72 micrónov).

Vaše fotografie môžeme povrchovo upraviť na ľubovoľnú štruktúru. Špeciálnymi UV fóliami sa dá zmeniť povrch klasickej lesklej fotografie na matný, alebo povrch plátna. Takto upravená fotografia je odolná proti mechanickému poškodeniu, vďaka UV fólii sa predlžuje jej životnosť, farbostálosť a fotografie je možne utierať vlhkou utierkou. Takto upravené fotografie je možné taktiež kašírovať (nalepiť), pričom sa jedná o nalepenie fotografie na určitý podklad. Ako podklad Vám ponúkame ľahké penové dosky FOAMBOARD (kapa, bienfang, foam´x) alebo PVC dosky. Upravené fotografie je možné ďalej rámovať alebo ich adjustovať aj bez použitia rámu.

FOAMBOARDové dosky ponúkame v hrúbke 5 mm a PVC dosky v hrúbkach 1-5 mm.

Táto technológia je veľmi vhodná okrem fotografii aj na postery, vizualizácie, architektonické prezentácie, certifikáty, puzzle, mapy, plagáty, laserovú a atramentovú tlač ..., ďalej pre maľby s plastickým povrchom (temperové, olejové ...). Je možné laminovať aj malé trojrozmerné predmety (mince, vzory látok, výšivky...).

Podľa Vášho želania možno k realizovanej zákazke dodať farebnú paspartu (max. formát 70 cm x 100 cm)

Obojstranné laminovanie

Laminovanie do tvrdého obojstranného lamina (viď. občianský preukaz - identifikačná karta) - max. formát A2