Od 1.1.2013 sa firma UNIFOTO s.r.o. Žilina
zlúčila (zaniká)
s firmou UNIDAT spol. s r.o. Žilina (právny nástupca)
sídlo firmy, činnosť a kontakty sa nemenia.

Kontakt Info
Adress
UniFoto, s.r.o.
Sad SNP 16/665
Žilina 010 01
Email: unifoto@unifoto.sk

Tel: (041) 5621 352
Fax: (041) 5621 354

Lepenie (kašírovanie)

Aby sme zabránili zvlneniu papierového media vplyvom vzdušnej vlhkosti, musíme ho celoplošne nalepiť (kašírovať) na "nejaký" podklad.Ako podklad Vám ponúkame ľahké penové dosky FOAMBOARD (kapa, bienfang, foam´x) alebo PVC dosky.FOAMBOARDové dosky ponúkame v hrúbke 5 mm a PVC dosky v hrúbkach 1-5 mm.