Od 1.1.2013 sa firma UNIFOTO s.r.o. Žilina
zlúčila (zaniká)
s firmou UNIDAT spol. s r.o. Žilina (právny nástupca)
sídlo firmy, činnosť a kontakty sa nemenia.

Kontakt Info
Adress
UniFoto, s.r.o.
Sad SNP 16/665
Žilina 010 01
Email: unifoto@unifoto.sk

Tel: (041) 5621 352
Fax: (041) 5621 354

Rámovanie

Rámovaním vznikne z akéjkoľvek fotografie skutočný obraz, zvýšite atraktivitu a dojem z Vášho interiéru bude úplne bezchybný. Zarámovaním vdýchnete Vášej fotografii život a urobíte z nej skutočné umelecké dielo, naviac bude bezpečne chránená pred poškodením, vplyvmi okolitého prostredia a jej životnosť bude niekoľkonásobne dlhšia.

Ponuka rámov:

- drevené
- hliníkové
- plastové