Od 1.1.2013 sa firma UNIFOTO s.r.o. Žilina
zlúčila (zaniká)
s firmou UNIDAT spol. s r.o. Žilina (právny nástupca)
sídlo firmy, činnosť a kontakty sa nemenia.

Kontakt Info
Adress
UniFoto, s.r.o.
Sad SNP 16/665
Žilina 010 01
Email: unifoto@unifoto.sk

Tel: (041) 5621 352
Fax: (041) 5621 354

Cenník digitálnej tlače

Atramentová tlač: EUR (bez DPH)EUR (s DPH)
Veľkoplošná tlač33,20/m239,84/m2

Scanovanie

EUR (bez DPH)EUR (s DPH)
Scan5,006,00

Úprava digitálnej fotografie

EUR (bez DPH)EUR (s DPH)
Dgitálna retuš5,00/15min6,00/15min