Od 1.1.2013 sa firma UNIFOTO s.r.o. Žilina
zlúčila (zaniká)
s firmou UNIDAT spol. s r.o. Žilina (právny nástupca)
sídlo firmy, činnosť a kontakty sa nemenia.

Kontakt Info
Adress
UniFoto, s.r.o.
Sad SNP 16/665
Žilina 010 01
Email: unifoto@unifoto.sk

Tel: (041) 5621 352
Fax: (041) 5621 354

Cenník ostatných činností

EUR
(bez DPH)
SKK/EUR
(s DPH)
Orezanie predlohyDlhšia strana do 60 cm1,201,44
Orezanie predlohyDlhšia strana do 110 cm2,002,40
Orezanie predlohyDlhšia strana nad 110 cm2,803,36
Montáž obrázkovViac ako 1 obrázok1,00 / ks1,20 / ks